Vaccination af kat

I Danmark har vi store problemer med herreløse katte, som ikke er vaccinerede og derfor er smittebærere af en lang række sygdomme. Alle katte bør vaccineres – både ude- og indekatte, så de beskyttes bedst muligt mod en lang række alvorlige sygdomme,

Smitterisikoen er højest for udekatte og katte, der er i tæt kontakt med andre. Nogle infektioner er luftbårne, som vi mennesker så kan tage med hjem til vore katte, og på den måde er der også risiko for, at indekatte kan blive smittet.

Man kan vaccinere mod følgende sygdomme:

Kattesyge
Kan ramme alle aldersgrupper, men er især alvorlig for killinger. Smitter ved direkte kontakt eller ved kontakt til afføring fra en smittet kat. Symptomerne er høj feber, opkast, diarre og appetitløshed. Sygdommen er ofte dødelig.

Katteinfluenza
Forårsages af herpes og/eller calicivirus. Smitter gennem luften, via spyt eller fra sekret fra næse og øjne. Symptomerne er feber, nysen og hoste, flåd fra næse og øjne og sår i munden. Smittede katte kan blive kronisk syge med opblussen af symptomer ind imellem eller i værste fald dø.

Leukæmi
Smitter via spyt, urin og afføring. Virus angriber og ødelægger knoglemarven, hvilket kan give leukæmi og blodmangel. Dette er ofte så alvorligt, at katten dør eller må aflives.

Chlamydia felis
Giver øjenbetændelse og smitter via direkte kontakt. Ses ofte hvor der er mange katte. Sygdomsforløbet er normalt ikke så alvorligt, og de fleste katte kommer sig uden behandling.

Rabies
Er en meget alvorlig sygdom, som angriber nervesystemet og giver hjernebetændelse. Den er som regel dødelig. I Danmark har vi kun rabies i flagermus. Vaccination mod rabies er kun nødvendig, hvis katten skal til udlandet.

Find os her

Hovedgaden 19
8832 Skals
+45 86 69 40 02