Persondataforordning

Ifølge EU’s Databeskyttelsesforordning har kunder krav på at få oplyst, hvilke data en virksomhed har om kunden

Hos Skals Dyreklinik, opbevarer vi navn, adresse, telefonnummer og emailadresse på kunderne. Det gør vi for at kunne sende faktura/kvitteringer til kunderne. Desuden opbevarer vi oplysninger om dyrene/patienterne i vores journalsystem. Journaler udfyldes og opbevares for at opfylde Den Danske Dyrlægeforenings Etiske Codex.

Personoplysninger anvendes udadtil kun i forbindelse med receptudstedelse, som har visse form – og indholdskrav for at være juridisk gældende. Efter samtykke med dyreejere kan persondata og dyredata videregives til anden dyrlæge for ”second opinion” samt i forbindelse med indsendelse af prøver til laboratorium undersøgelse. I forbindelse med eventuelle retslige sager (f.eks. inkasso) vil persondata kunne tages i anvendelse for at gennemføre sagen, dvs. at oplysningerne vil kunne videregives til advokat eller revisor. Anden videregivelse er persondata, herunder kommerciel videregivelse af persondata vil ikke finde sted.

Kunder har ret til at få oplyst hvilke persondata om kunden selv, vi har registeret. Disse data tilsendes eller oplyses efter anmodning indgivet til klinikken.

Find os her

Skals Dyreklinik
Hovedgaden 19, 8832 Skals

(+45) 86 69 40 02
skalsdyr@gmail.com

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.