Centaura® Flue-, myg- og flåt repellerende middel, spray.

Centaura® Flue-, myg- og flåt repellerende middel, spray.

219,00 kr.

Centaura® Flue-, myg- og flåt repellerende middel, spray.
Til hest, hund og menneske.

Beskrivelse

Vær altid opmærksom på at læse brugsanvisning og produktinformation grundigt inden brug af dette afskrækningsmiddel. Det bør kun anvendes som et middel til at afskrække stikkende og bidende insekter såsom myg, fluer, kvægfluer og klæger (ofte fejlagtigt kaldt hestebrems) samt flåter på både heste og mennesker. Produktet er kompatibelt med læder- og tekstilmaterialer. Det anbefales at foretage en test på et ikke-synligt område, før det påføres.

Anvendelse til mennesker:
Centaura® giver en langvarig og effektiv beskyttelse mod insekter. Den beskytter mennesker mod myg i op til 8 timer, fluer i op til 5 timer og reducerer risikoen for flåtbid i op til 4 timer. Husk på, at flåter kan overføre sygdomme, så det anbefales at undersøge kroppen for flåter, selvom man har brugt afskrækningsmidlet. Produktet bør ikke påføres børns hænder, og Centaura® bør ikke anvendes på børn under 3 år. Anvend ikke under tøj. På mennesker bør Centaura® kun anvendes på mindre hudområder ad gangen, højst 1 gang om dagen og i korte perioder.

Anvendelse til heste:
Produktet beskytter heste mod myg og fluer i op til 24 timer og reducerer risikoen for flåtbid i op til 4 timer. Det beskytter øjeblikkeligt efter påføring. Sprøjt Centaura® på hestens pels i en dosis på 125 g, hvilket svarer til 125 ml (12,5 g produkt pr. 45 kg hest), højst 2 gange om dagen. Må ikke anvendes på heste beregnet til konsum. Anvend ikke under sadlen. Det anbefales at anvende Centaura® på hesten før ridning, før konkurrencer eller før den skal på folden.

Anvendelse til heste og mennesker:
Spray produktet på en afstand af 10-15 cm fra kroppen. Fordel det forsigtigt ved at lave fejende håndbevægelser. Spray, indtil huden eller pelsen er let fugtig. Undgå direkte påsprøjtning i ansigtet. For ansigt, hoved og hals påføres en lille mængde, som først sprøjtes i håndfladen og derefter fordeles jævnt. Undgå kontakt med læber, sår eller irriteret hud. Brug ikke på forbrændt hud. Vask hænderne efter brug. Undgå kontakt med produktet i munden og øjnene samt indånding af sprayen. Anvend kun på steder med god ventilation.

Fare: ADVARSEL: Denne aerosol er ekstremt brandfarlig og kan eksplodere ved opvarmning. Kan forårsage alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Efter brug bør hænderne vaskes. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er nemt at gøre. Fortsæt med at skylle. Ved behov for lægehjælp, medbring beholderen eller etiketten. Spray ikke mod åben ild eller antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning er forbudt. Beholderen må ikke punkteres eller brændes, selv efter brug. Beskyttes mod sollys og opbevares ved en temperatur, der ikke overstiger 50 °C. Produktet indeholder Ethanol og Isopropanol. Uden tilstrækkelig ventilation kan der dannes eksplosive dampluftblandinger. Produktet må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod stikkende og bidende insekter såsom myg, fluer, kvægfluer, klæger (hestebrems) og flåter på både heste og mennesker. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere eller i højere doseringer end angivet i brugsanvisningen. Opbevar ikke sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tom emballage og rester kan bortskaffes som dagrenovation. Produktet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Aktivt stof: Saltidin® (Icaridin) 20% (200 g/L) CAS 119515-38-7 UFI: TSGQ-E29Q-6004-G875 Afskrækningsmiddel, Reg.-nr. 679-1

Yderligere information

Vægt 0,330 kg

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.